Activiteiten

Wat doen we?

De Open Poort heeft al jaren een aantal activiteiten draaien maar wil deze uitbreiden met hulp van anderen of door samenwerking. Hieronder ziet u welke activiteiten we doen en wat we graag nog meer willen doen.

Baby’s (0-2)

Baby’s (0-2)

Baby-opvang 

We willen graag een locatie met een professionele crèche waar baby’s opgevangen kunnen worden. Op deze manier komen we al heel vroeg in contact met de kinderen en met de bijbehorende ouder(s).

Status: nieuw, we zoeken een initiatiefnemer
Waarom?

Doordat we al heel vroeg in contact komen met de kinderen en met de bijbehorende ouder(s), creëert het een situatie waarin we bepaalde punten kunnen stimuleren die later de basis kunnen vormen voor het zien van en het inspelen op nieuwe kansen.

Resultaat

Gezonde omgeving, goede voeding en prikkelrijke omgeving.

Gezocht

Iemand met inzicht en ervaring om crèche onder de toch wel ongustige omstandigheden op te zetten en op een professionele manier draaiende te houden.

Oprichter baby-opvang
Peuters (2-4)

Peuteropvang

De overgang van baby naar school, de 2e fase waarin we graag willen helpen. De peuter helpen zich te ontwikkelen ter voorbereiding op de school en op alle andere plaatsen waar het zal gaan komen. 

Status: nieuw, we zoeken een initiatiefnemer
Waarom?

Om de kansarme omgeving om te buigen moet er meestal een spiraal worden doorbroken. De meest aangewezen doelgroep daarvoor zijn de peuters. Zij kunnen met andere intrinsieke waarden starten en daardoor mogelijk andere keuzes maken.

Resultaat

Wij hopen en geloven dat dit één van de weinige momenten is dat je eventueel de armoede uit het kind kunt halen. Lees eventueel meer over onze Visie.

Gezocht

Iemand met inzicht en ervaring om een crèche onder ongustige omstandigheden te starten en deze opvang  professioneel draaiende te houden.

Oprichter peuteropvang
Kinderen (4-13)

Huiswerkbegeleiding

De vrijwilligers maken met de kinderen van de basisschool het huiswerk. Als ze geen huiswerk hebben dan kijken we of we aangepast leerwerk kunnen geven zodat de resultaten verbeteren.

Status: loopt, we willen uitbreiden
Waarom?

Elke dag van maandag tot en met donderdag krijgen de leerlingen huiswerk. Thuis wordt dit meestal niet begeleid en kinderen verzuimen ook regelmatig een dag onderwijs. Hierdoor lopen ze achter, blijven zitten en maken de school vaak niet af.

Resultaat

Kinderen vinden huiswerk maken leuker en worden meer gemotiveerd. Er gaan hierdoor meer kinderen over.

Gezocht

Er zijn dringend extra vrijwilligers nodig om ook andere kinderen te kunnen helpen.

Huiswerkbegeleider(s)
Kinderen (4-13)

Zondagmiddag

We organiseren op vershillende momenten activiteiten voor kinderen. De kinderen uit de buurt komen hier naar toe. Ze komen lopen of als het verder weg is worden ze opgehaald met de bus en aan het einde van de activiteit weer naar huis gebracht. 

Status: loopt, hulp hierbij is gewenst
Waarom?

Dit moment is een vast punt in al onze activiteiten. De kinderen zien er naar uit en komen soms ruim voor de tijd ons roepen bij het hek of ze al naar binnen mogen. We maken ze hier spelenderwijs bekend met onderwerpen uit het evangelie en/of oefenen we in sociale vaardigheden. 

Resultaat

Spelenderwijs bekend raken met het evangelie.

Gezocht

We zoeken mensen/jongeren voor muziek, spreken, knutselen en/of personen die Papiaments beheersen en willen helpen.

Vrijwilligers kinderactiviteiten
Tieners (13-18)

Tieneravond

In de regio waar we gevestigd zijn is niet veel postive activiteit voor tieners. De Open Poort wil graag dat de tieners stimuleren te handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid. We willen graag momenten organiseren met creativiteit, gezelligheid en geestelijke groei.

Status: loopt
Waarom?

De tieners hebben behoefte om gewoon lekker bij elkaar te zijn. Daarnaast hebben ze veel vragen en krijgen tegenstrijdige antwoorden die hen verward.
Zo komt er veel op hen af. We willen er  voor ze zijn en van daaruit ze helpen positie in te nemen. We willen ze graag ruimte bieden om eigen initiatieven te vorm te kunnen geven bij de Open Poort.

Resultaat

Tieners laten merken dat ze er toe doen en ze oefenen in positie in nemen, zelfstandig leren handelen.

Gezocht

Personen die affiniteit met tieners hebben en bereid zijn regelmatig  iets met de tieners te doen.

Vrijwilligers tieneravond (voorzien)
Tieners (13-18)
Jongeren (18-24)

Tienermoeders

Er is een traject waarbij een aantal tienermoeders begeleid en gecoacht worden richting zelfstandigheid en werk. Dit is gerealiseerd door 

Status: gestagneerd, we zoeken hulp
Waarom?

Tienermoeders zijn meestal gestopt met onderwijs, hebben geen mogelijkheid te werken. Vaak is een tienermoeder een kind van een tienermoeder. We willen deze vicieuze cirkel doorbreken door de moeder uit de afhankelijke positie proberen weg te krijgen. Dit is geprobeerd door opvoedkundige adviezen te geven en werkritme op te bouwen gecombineerd met eigenwaarde. Een aantal zijn zo aan het werk gekomen.

Resultaat

Het doorbreken van de spiraal datniets meer mogelijk is. de kansarmoede niet laten bepalen welke keuzes je maakt.

Gezocht

Wij zoeken een vrouw die Papiaments spreekt en met veel geduld en passie de tienermoeders hierbij wilt helpen.

Vrijwilliger tienermoeders
Jongeren (13-25)

Coachen jongeren

Hier wordt momenteel niets mee gedaan. Het is voor ons een groep die we niet kennen en dat klopt waarschijnlijk niet.

Status: nieuw, hier zoeken we iemand voor
Waarom?

De reden dat we deze groep niet kennen is misschien doordat we ons hebben gefocust op de kinderen. Het is goed als we gaan werken met een doorgaande lijn. Deze fase is het moment dat de jongeren werkelijk richting gaan kiezen. Hoe vullen ze die in? Wordt het een zinvolle invulling of raken ze verstrikt in andere zaken? Waar zijn ze?

Resultaat

We willen juist tijdens deze fase het samen met ze af maken. Samen met ze tot hun doel komen.

Gezocht

Dit is echt iets voor een avontureer, op zoek naar de jongeren…

Vrijwilliger coachen jongeren

Volwassenen

Volwassenen

Coachen volwassenen

Het helpen van de ouderen met name die,  die verantwoordelijk zijn voor kinderen. adviseren en cursussen organiseren zodat de verandering ook thuis merkbaar kan worden.

Status nieuw, papiaments sprekende persoon gezocht
Waarom?

We willen de ouder die verantwoordelijk is voor het kind bij te staan. Door zowel met het kind als met de thuissituatie aan de slag te gaan ontstaat een betere omgeving voor zowel kind al ouder. De kans op verbetering is groter, dan in het geval dat het kind tussen 2 werelden ingeklemd zit. Deze aanpak is goed voor het kind, maar ook voor de leefomgeving en samenhorigheid.

Resultaat

Behalve het individu helpen de omgeving stimuleren zodat vicieuze cirkels doorbroken kunnen worden.

Gezocht

Personen die in staat zijn ouders te coachen, vaak dwars tegen de stroom in.

Vrijwilliger coachen volwassenen