De situatie

MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN

Er is in 2011 een groot buurtonderzoek gedaan in de regio Soto met schokkende conclusies. Door allerlei redenen is er na zoveel jaar aan deze situatie weinig of niets veranderd en wordt deze vicieuze cirkel in stand gehouden.

HUISVESTING

Veel woningen zijn in zeer slechte staat of niet af omdat middelen ontbreken

INKOMEN

Het grootste percentage van de gezinnen heeft geen inkomen

ALGEMENE VOORZIENINGEN

De buurt is duidelijk achtergesteld qua wegen, verlichting en algemene voorzieningen.

verslaving en criminaliteit

Verslavingen en criminaliteit liggen permanent op de loer en heeft vaak al greep op mensen.

veel kinderen

Er zijn hier heel veel kinderen, de gezinnen zijn hier veel groter dan elders op het eiland.

meergezinshuishoudens

Er komt hier het dubbele aan meergezinshuishoudens voor dan op de rest van het eiland

tienermoeders

Het aantal tienermoeders is hier hoger dan op de rest van het eiland. Bijna alle tienermoeders stoppen met school. Kinderen van tienermoeders worden vaak ook weer tienermoeder.

grip

De meeste gezinnen zitten al generaties lang in de greep van deze situatie. Als gevolg daarvan is deze omgeving een zeer kansarme omgeving voor kinderen.

school

Heel veel kinderen blijven vaker dan 1 keer zitten en stoppen uiteindelijk met school.

diploma

Een groot gedeelte van de kinderen verlaat het voortgezet onderwijs zonder diploma.

EN NU?

We zijn nu 7 jaar verder, nadat dit onderzoek plaats vond. Er lijkt wel iets veranderd maar juist in de dingen die hier zijn opgesomd zien we weinig verbetering. De omgeving wordt beheerst door kansarmoede. het gevolg is: een vicieuze cirkel van achterstand. We zien dat de vicieuze cirkel blijft bestaan doordat mensen zichzelf buitengesloten weten en geen mogelijkheden zien dit te veranderen. Als je hier in opgeroeid bent is dit de realiteit en daarmee ook de waarheid. Kinderen nemen dit van meet af aan op en als vanzelfsprekend over.

Hoe dan ook, wij zijn hier naar toe gegaan omdat we deze regio met enorm veel kinderen heel graag willen helpen. We hebben deze stap in geloof gedaan. Na ruim een jaar hier te zijn, hebben we deze buurt in ons hart gesloten. 

Hartelijk dank voor uw interesse en we hopen dat u belangstelling voor ons wilt blijven houden, misschien wel door mee helpen als vrijwilliger, financieel of in gebed.