Word vrijwilliger

HELP MEE! WE KUNNEN HET NIET ALLEEN.

Zowel in Nederland als op Curacao hebben we hulp nodig. Door vrijwilliger te worden creëer je een kans voor één of meerdere kinderen.

Let op: bij De Open Poort gebeurt alles op vrijwillige basis. We hebben geen mensen in loondienst en keren geen algemene vergoedingen uit.

VRIJWILLIGERS NEDERLAND

NIEUW: FONDSWERVER

We zoeken iemand die mee wilt denken in onze fondswerving. Bijvoorbeeld onderzoek doen welke fondsen beschikbaar zijn, aanvragen indienen, contact onderhouden en uiteindelijk het resultaat terug koppelen. Een uitdagende en diverse taak, die niet veel tijd hoeft te kosten, maar wel vraagt om structuteel en langere tijd betrokken te zijn.

Neem contact op

BIDDERS

Wij geloven dat het werk van De Open Poort wordt gedragen door gebed. Bid mee! En wie weet hoe we ons gebedsnetwerk kunnen uitbouwen… Heb jij daar ideeën voor?

Neem contact op

HELPENDE HANDEN

Onze donateurs bellen, bedankjes maken, op evenementen staan, op een rommelmarkt staan, een hardloopwedstrijd organiseren, en nog veel meer. Welk geweldig idee heb jij om fondsen te werven voor De Open Poort? We zijn altijd op zoek naar helpende handen!

Neem contact op

VRIJWILLIGERS CURACAO

BEGELEIDER KINDERACTIVITEIT

We zoeken vrijwilligers om als team met elkaar een veilige en leerzame omgeving te waarborgen. Kunt u regelmatig bij de diensten zijn en ons helpen met het goed laten verlopen van alle dingen binnen en buiten? Dan zijn we naar u op zoek.

Neem contact op

COACH VOLWASSENEN

Spreekt u goed Papiaments en wordt u blij van werken met volwassenen? Afhankelijk van de situatie kunt u ze helpen met het gezinsleven, grip krijgen op financiële omstandigheden, helpen in moeilijke sociaal maatschappelijke omstandigheden of gewoon een luisterend oor zijn. Dit is een taak die alleen gedaan kan worden als u voor langere termijn zich kunt verbinden aan de volwassenen.

Neem contact op

NIEUW: evenementen

Mensen en organisaties die evenementen met ons willen uitvoeren die passen in de doelstellingen van De Open Poort.

Neem contact op

HUISWERKBEGELEIDER KINDEREN

Kinderen krijgen vrijwel elke dag huiswerk mee. Thuis wordt er over het algemeen geen hulp geboden. Het gevolg is dat het vaak helemaal niet wordt gemaakt. Los daarvan is schoolverzuim bij veel kinderen ook heel gebruikelijk. Dit zorgt er voor dat veel kinderen blijven zitten en na de basisschool helemaal niet meer mee kunnen komen in het voortgezet onderwijs. Daarom willen we zoveel mogelijk kinderen helpen met het maken van het huiswerk.

Neem contact op

NIEUW: OPRICHTER BABY-OPVANG

We willen graag zo vroeg mogelijk kinderen en gezinnen helpen zodat ze zo snel mogelijk kennis maken met belangrijke waarden die in de toekomst bijdragen aan een kansrijke omgeving . Dit is geen eenvoudige klus maar een echte uitdaging. De babyopvang moet binnen bereik van de wijk waarin we wonen worden gerealiseerd.

Neem contact op

NIEUW: OPRICHTER PEUTEROPVANG

We willen de peuters voordat ze naar school gaan helpen intrinsieke waarden te ontwikkelen die op school en in de toekomst belangrijk voor ze zijn. Dit is een didactische uitdaging. Deze opvang moet binnen bereik van de wijk waarin ze wonen worden gerealiseerd.

Neem contact op