Hoe is het ontstaan?

(CONCEPT TEKST GROTENDEELS OVERGENOMEN)

In 1964 openden de ouders van Corri Doornhein, samen met Corri en haar vriendin Betty Littooy, de evangelische boekhandel aan de Poortstraat 50 te Utrecht. De boekwinkel was ook een open huis, een open poort, voor mensen met levensvragen en geestelijke nood.

In 2002 gingen Elbert en Corri met vakantie naar Curaçao. Daar sprak God tot hen: “Hier wil Ik jullie hebben om Mijn Naam uit te dragen onder de kinderen”. Na hun vestiging op ‘het platte land’ van Curaçao (westelijke arme deel van het eiland) is een lokale stichting opgericht onder de naam Stichting Kinderwerk De Open Poort.

Feitelijk is de in Nederland gevestigde stichting De Open Poort omgevormd tot een stichting die volledig
gericht is op het werk op Curaçao en die de Stichting Kinderwerk De Open Poort ondersteunt, zowel
bestuurlijk als financieel.

Nu, 12 jaar later, is De Open Poort breed bekend op Curaçao. Door de Bijbelclubs, de kinderkerk, tienerclubs en kinderkampen zijn vele honderden kinderen en hun ouders bereikt met het evangelie van Jezus Christus. Door de grote nood op het westelijk deel van het eiland waar de Open Poort is gevestigd zijn zij ook praktische hulp gaan organiseren. Kleding en voedsel voor mensen die letterlijk niets hebben. Een dak boven het hoofd waar de gaten zijn gedicht door nieuwe golfplaten, reparaties aan elektriciteit en waterleiding. Kortom, directe praktische hulp, zodat het evangelie een blijde boodschap is in Woord en Daad. Er is een team van vrijwilligers actief om hen bij het werk te ondersteunen, zowel in Nederland als op Curaçao.

elbertencorri

Hier ziet u Elbert en Corri met de kinderen.

Helaas zijn Elbert en Corri beiden totaal onverwacht kort na elkaar overleden. Dit is een groot gemis. Ondanks deze tegenslag is het werk wel door gegaan. Inmiddels is er een nieuw echtpaar (André en Agaath) die hun plaats hebben ingenomen.

 

>> Ga naar: Wat doen we?