Samenwerkingen

Geef kinderen een kans!

 Activiteiten verbinden

Om zo adequaat mogelijk te helpen en al het werk te kunnen doen, werken we ook samen met stichtingen of mensen die elkaars doel onderschrijven. Kunt u ook iets betekenen in de omgeving van Soto en wilt u daarbij graag aansluiting zoeken met de Open Poort?  Neem dan contact met ons op.

Reda Sosial

Sociaal vangnet

Reda Sosial zet zich in voor de bestrijding van armoede op Curaçao door het financieren van projecten, die op de een of andere wijze verlichting brengen in de leefsituatie van de minderbedeelden, hun zelfredzaamheid bevorderen en gericht zijn op sociale en economische ontwikkeling. Ze steunen de huiswerkgbegeleiding.


Aliansa di lus

Hans en Gerda

Hans en Gerda zijn al vele jaren actief in de regio waar ook de Open poort is gevestigd. Zij ontfermen zich over noden die ze zien en hebben ook een aantal kinderen opgenomen in hun eigen gezin. Gerda helpt al een aantal jaren intensief tienermoeders. Ze helpen ook mensen met voedsel, kleding en spullen.


Eglisia MMM

Kerk in de wijk

Movimiento Misionero Mundial is een pinkstergemeente die jaren geleden is begonnen met evangeliseren in de wijk. Er is inmiddels door hen een klein kerkgebouwtje gebouwd waar ze elke zaterdagavond een dienst beleggen. Ze helpen de mensen ook praktisch en gaan regelmatig op bezoek bij personen die hulp nodig hebben. 


Iglesia Bida Nobo

Banda Abou (krakeel)

Bij ons mag je komen zoals je bent. Iedereen met zijn eigen verhaal, achtergrond, dromen en fouten. Onze kerk is gelokaliseerd op Banda Abou. Behalve kerkdiensten organiseren we ondermeer jongerenavonden. Samen met de Open Poort hebben we om de 14 dagen een samenwerking. georganisseerd.


Stichting Philippus

Koepelorganisatie 

Philippus ondersteunt plaatselijke onderwijsinitiatieven. Financieel, vakinhoudelijk en indien nodig ook met mensen. Philippus wil daarnaast ook een koepel zijn voor initiatieven die vanuit Nederland worden ondernomen.Giovanni Philipa

Sportmanager

Giovanni is geboren en getogen in de omgeving van de Open Poort. Hij is van jongs af aan bezig met sport en zet zich al meer dan 30 jaar in voor het welzijn van de jongeren. Dit doet hij door met ze te sporten zowel op school als in de vrije tijd van de kinderen. De jongens vinden hem stoer en hij is een voorbeeld en vriend voor alle kinderen.