Wat is er aan de hand

Geef kinderen een kans!

WAT IS ER PRECIES AAN DE HAND?

Waarom we hier werken

De Open Poort is gevestigd in een kansarme wijk in klein Sta Martha, bij Soto. De familie Schouten (Elbert en Corri) hebben de Open Poort op Curacao gesticht en hebben vanuit deze stichting 12 jaar zeer goed werk gedaan. In het jaar 2016 zijn wij (André en Agaath Vis) vertrokken naar Curacao om dit werk voort te zetten. Wij beschrijven hierna de situatie die we in deze omgeving aantroffen en voor ons aanleiding was, ons in klein Sta Martha te vestigen.

Er is in 2011 een buurtonderzoek gedaan in de regio Soto en daar staan onder anderen de volgende dingen in:
 • De buurt is duidelijk achtergesteld qua wegen, verlichting en algemene voorzieningen
 • Veel woningen zijn in zeer slechte staat of niet af omdat middelen ontbreken
 • Het grootste percentage van de gezinnen heeft geen inkomen
 • De meeste gezinnen zitten al generaties lang in de greep van deze situatie
 • Als gevolg daarvan is deze omgeving een zeer kansarme omgeving voor kinderen
 • Verslavingen en criminaliteit liggen permanent op de loer en heeft vaak al greep op mensen
 • Er zijn hier heel veel kinderen, de gezinnen zijn hier veel groter dan elders op het eiland
 • Er komt hier het dubbele aan meergezinshuishoudens voor dan op de rest van het eiland
 • Het aantal tienermoeders is hier hoger dan op de rest van het eiland
 • Bijna alle tienermoeders stoppen met school
 • Heel veel kinderen blijven vaker dan 1 keer zitten en stoppen uiteindelijk met school
 • Een groot gedeelte van de kinderen verlaat het voortgezet onderwijs zonder diploma
 • Kinderen van tienermoeders worden vaak ook weer tienermoeder

Ondermeer deze punten gecombineerd met de wijze van opvoeden zorgt er voor dat deze situatie in stand wordt gehouden.

En nu?

We zijn nu 7 jaar verder, nadat dit onderzoek plaats vond. Er lijkt wel iets veranderd maar juist van de dingen die hier zijn opgesomd zien we erg weinig verbetering.

De omgeving wordt beheerst door kansarmoede. het gevolg is: een vicieuze cirkel van achterstand. We zien dat de vicieuze cirkel blijft bestaan doordat mensen zichzelf buitengesloten weten en geen mogelijkheden zien dit te veranderen. Als je hier in opgeroeid bent is dit de realiteit en daarmee ook de waarheid. Kinderen nemen dit van meet af aan op en als vanzelfsprekend over.
Hoe dan ook, wij zijn hier naar toe gegaan omdat we deze regio met enorm veel kinderen heel graag willen helpen. We hebben deze stap in geloof gedaan. Na ruim een jaar hier te zijn, hebben we deze buurt in ons hart gesloten. Wilt u meer weten waarom we hier zijn? Lees dan onze visie.


Hartelijk dank voor uw interesse en we hopen dat u belangstelling voor ons wilt blijven houden, misschien wel door mee helpen als vrijwilliger, financieel of in gebed.