GEEF KINDEREN
EEN KANS!

 

De Open Poort wil praktische en geestelijke hulp bieden in elke fase, van baby tot volwassene. We willen anderen helpen, met behoud van eigen keuzevrijheid en elkaar leren aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. 

Baby’s (0-2)

Er is behoefte aan professionele opvang voor baby’s. We willen  vroeg betrokken zijn bij de baby’s en de vaak  jonge moeders. De moeders krijgen op deze manier alsnog de kans onderwijs te volgen of, deel te nemen aan het arbeidsproces en wij leren deze kinderen vroeg kennen.

Activiteiten

Vacatures 

Peuters (2-4)

Het is wenselijk een plek te realiseren waar jonge kinderen zo vroeg mogelijk en regelmatig in een professionele omgeving komen waarbij ze intrincieke waarden ontwikkelen die in de toekomst bijdragen aan een kansrijke omgeving. 
  

Activiteiten

Vacatures

Kinderen (4-13)

We willen de kinderen een veilige omgeving aanbieden  waarin ze gestimuleerd en geholpen worden in hun praktische en geestelijke ontwikkeling. Ons speerpunt is onderwijs en we willen een plek zijn waar ze terecht kunnen.
 

Activiteiten

Vacatures

Tieners (13-18)

Tieners hebben veel behoefte aan een eigen plek in deze soms verwarrende fase. We doen dit door tieneravonden te organiseren en gesprekken met ze te voeren. Verder doen we ook ontspannende activiteiten zoals een film kijken of naar het strand.

Activiteiten

Vacatures

Jongeren (18-25)

De jongeren hebben weinig om handen in de regio waar ze wonen. Als ze geen werk hebben of hun school niet hebben afgemaakt blijft er weinig over dan hangplekken op te zoeken. De kans is groot dat ze betrokken raken bij criminele zaken. We willen proberen deze jongeren te bereiken.

Activiteiten

Vacatures

Volwassenen (25+)

De volwassenen zijn normaal gesproken de mensen die verantwoordelijk zijn voor de kinderen en tieners die momenteel bij de Open Poort komen. We willen ze laten zien dat hun rol essentieel is en de kansarme omgeving kan veranderen in een kansrijke omgeving.

Activiteiten

Vacatures