Informatie

De situatie in Soto

Er is in 2011 een groot buurtonderzoek gedaan in onze regio met schokkende conclusies. Door allerlei redenen is er na zoveel jaar aan deze situatie weinig of niets veranderd en wordt deze vicieuze cirkel in stand gehouden.

School

Heel veel kinderen blijven vaker dan 1 keer zitten en stoppen uiteindelijk met school.

Diploma

Een groot gedeelte van de kinderen verlaat het voortgezet onderwijs zonder diploma.

Algemene voorzieningen

De buurt is duidelijk achtergesteld qua wegen, verlichting en algemene voorzieningen.

Verslaving en criminaliteit

Verslavingen en criminaliteit liggen permanent op de loer en heeft vaak al greep op mensen.

Inkomen

Het grootste percentage van de gezinnen heeft geen inkomen.

Huisvesting

Veel woningen zijn in zeer slechte staat of niet af omdat middelen ontbreken.

Meergezinshuishoudens

Er komt hier het dubbele aan meergezinshuishoudens voor dan op de rest van het eiland.

Veel kinderen

Er zijn hier heel veel kinderen, de gezinnen zijn hier veel groter dan elders op het eiland.

Tienermoeders

Het aantal tienermoeders is hier hoger dan op de rest van het eiland. Bijna alle tienermoeders stoppen met school. Kinderen van tienermoeders worden vaak ook weer tienermoeder.

Onze strategie

De Open Poort streeft ernaar om door samenwerking een bredere en eenduidige aanpak te realiseren in de regio.

Van oudsher richt De Open Poort zich op kinderwerk. Dit werk is zowel geestelijk als praktisch. De individuele resultaten per activiteit zijn goed, echter, kinderen vallen grotendeels terug in patronen die in de thuis situatie spelen.

Om deze reden gaan wij voor een bredere aanpak. Met breder bedoelen we van klein tot groot, en praktisch gestuurd. Als er bijvoorbeeld cursussen komen over opvoeden dan draagt dat bij aan de resultaten van het kinderwerk, immers, de kinderen zien dan thuis ook kleine dingen veranderen.

Om de breedte in te gaan hebben we hulp nodig om samen dit ideaal uit bouwen. Wij geloven dat het samen beter haalbaar is de vicieuze cirkel van kansarmoede bij deze kinderen te doorbreken.

Waar is De Open Poort?

De Open Poort bevindt zich direct nabij Soto. Het is een perceel van ongeveer 4.000 m2 en ligt midden in de wijk. Het perceel is omheind en bemuurd. Op het terrein bevindt zich de woning van André en Agaath, het multifunctionele gebouw en een groot theaterpodium. De tuin is ingericht met schommels, voetbalveld, een wip en andere mogelijkheden om te spelen.

Samen met onze vrijwilligers, samenwerkingsorganisaties, terrein, bus en alle andere mogelijkheden willen we bijdragen aan onze visie.