Onze droom

De Open Poort wil kansarme kinderen richting geven.

Waar wij voor gaan

De visie van de Open Poort streeft er naar om door samenwerken en werfing een bredere en eenduidige aanpak te realiseren in de regio. Hierdoor zijn sommige onderdelen al geheel of gedeeltelijk gerealiseerd terwijl andere zaken nog geheel of gedeeltelijk moeten worden ingevuld.

De Open Poort wil hierbij ook een wervende en samenwerkende rol in proberen te spelen. Van oudsher richt de Open Poort zich op kinderwerk. Dit werk is zowel geestelijk als praktisch. De individuele resultaten per activiteit zijn goed echter, kinderen vallen grotendeels terug in patronen die in de thuis situatie spelen.

Om deze reden geloven wij dat goed is meer de breedte in te gaan. Met breedte bedoelen we van klein tot groot en praktisch gestuurd. Als er bijvoorbeeld cursussen komen over opvoeden dan draagt dat bij aan de resultaten van het kinderwerk immers, de kinderen zien dan thuis ook kleine dingen veranderen.

Om de breedte in te gaan hebben we veel hulp nodig die samen deze visie van de Open Poort willen helpen uit bouwen. Wij geloven dat het dan beter mogelijk is de vicieuze cirkel van kansarmoede bij de kinderen te doorbreken.

Download het beleidsplan

Het beleid en de visie 2018 – 2020