Wat we doen

ONZE ACTIVITEITEN

De Open Poort heeft al jaren een aantal activiteiten draaien maar wil deze uitbreiden met hulp van anderen of door samenwerking. Hieronder ziet u welke activiteiten we doen en wat we graag nog meer willen doen.

HUISWERKBEGELEIDING

Kinderen van de basisschool krijgen van ons huiswerkbegeleiding. Kinderen worden vaak niet geholpen waardoor er grote achterstanden zijn.

VAKANTIEPLAN

Elk jaar proberen we een vakantieplan te organiseren voor ongeveer 50 kinderen van de basisschool. We worden geholpen door ongeveer 20 vrijwilligers!

EVENTS

Het podium wordt ondermeer gebruikt om evenementen te organiseren voor de buurt en de kinderen. Mensen verbinden en het imago van de wijk verbeteren.

DIENSTEN

Elke week proberen we iets op zondag te te regelen. De ene week hebben we gezinsdag en de andere week een kinderdienst op onze locatie.

GEZINSHULP

Alles staat in het teken van de situatie thuis. Het gezin en de omstandigheden zijn bepalend voor de ontwikkeling van de kinderen.

Dit WILLEN we graag DOEN

We hebben jouw hulp nodig om de volgende onderdelen op te starten en draaiende te houden.

BABY OPVANG

We willen graag een locatie met een professionele crèche waar baby’s opgevangen kunnen worden. Op deze manier komen we al heel vroeg in contact met de kinderen en met de bijbehorende ouder(s).

VOORSCHOOLSE OPVANG

Na de baby-fase willen we de gezinnen graag verder helpen met de peuters en kleuters. De voornaamste wens is dat we de kinderen waarden meegeven waardoor ze makkelijker op school kunnen aansluiten en verder ontwikkelen.